Handel internetowy i jego rodzaje

Handel w sieci rozwija się bardzo szybko, a liczba zwolenników zakupów bez wychodzenia z domu rośnie z dnia na dzień. E-commerce to wygoda, oszczędność czasu, a także dostęp do niezwykłych promocji dla konsumentów online. Główną korzyścią dla klientów sklepów internetowych jest jednak:
•    dostęp do wielu produktów i usług jednocześnie
•    możliwość porównywania cen oraz jakości towarów.

ecommerce

Biorąc pod uwagę przedmiot i podmiot e-commerce można dokonać podziału typów handlu online. Przedmiotem handlu elektronicznego są najczęściej dobra fizyczne, usługi oraz dobra cyfrowe, z kolei w ramach podmiotów handlu elektronicznego można wyróżnić: B2B, B2C, C2B oraz C2C.
Handel bezpośredni związany jest wyłącznie z Internetem. Polega na tym, że cała transakcja handlowa rozpoczynająca się złożeniem zamówienia, poprzez realizację płatności oraz dostawę towaru odbywa się tylko za pośrednictwem sieci. Elektroniczny handel pośredni z kolei to poszukiwania usług, towarów zupełnie nowych kontrahentów. W takiej formie handlu przesyłanie dokumentów i płatności odbywa się za pomocą Internetu, ale dostawa zamówionego towaru bądź usługi odbywa się bezpośrednio, w tradycyjny sposób. Na rynku dostępny jest również mieszany sposób handlu elektronicznego - nazywany jest hybrydowym. Zawiera on w sobie elementy handlu bezpośredniego, a także pośredniego.

Handel B2B to akronim zaczerpnięty z angielskiego business-to-business. To handel pomiędzy przedsiębiorcami. Warto podkreślić, że taka wymiana handlowa obejmuje nie tylko samą transakcję. B2B to przede wszystkim poszukiwanie partnerów, budowanie nowych sieci dostawców i odbiorców, jak również poszukiwanie wszelkiej informacji handlowej, która może być przydatna w e-commerce.

Kolejnym rodzajem e-commerce na poziomie podmiotu jest forma B2C, czyli business-to-consumer. Jest to handel pomiędzy przedsiębiorstwem, a zwykłym konsumentem. To typowa forma sprzedaży usług oraz towarów pojedynczym, zainteresowanym klientom. Inaczej można to nazwać sprzedażą detaliczną w sieci. Przykładami handlu B2C są wszystkie sklepy internetowe, a także rozmaite aukcje, gdzie oferuje się drobne towary.

Internet daje również możliwość dokonywania transakcji pomiędzy dwom konsumentami, z których żaden nie jest przedsiębiorcą. W takim przypadku jeden z konsumentów przyjmuje rolę sprzedającego, drugi z kolei nabywcy. Warto zaznaczyć, że jest to bardzo szybko rozwijająca się część handlu online. Dzięki platformom pośredniczącym każdy może sprzedać lub zamienić rzeczy, które są dla niego zbędne. Okazuje się, że na takich aukcjach można znaleźć dosłownie wszystko: począwszy od akcesoriów domowych, przez meble, ubrania itp. Taki handel internetowy, który odbywa się pomiędzy dwoma konsumentami to C2C, consumer-to-consumer. Handel elektroniczny C2C traktowany jest jako obrót powszechny.